DBD e-Filing

ยื่นงบการเงินประจำปี 2563 วันสุดท้าย คือ ภายใน 30 มิถุนายน 2564 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุม)ยื่นสำเนาผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน...

ยื่นงบการเงิน Click ที่นี่

อย่าลืมยื่นงบการเงินประจำปี มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับ!

อย่าลืมยื่นงบการเงินประจำปี มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับ! สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่จดจัดตั้งเป็นเป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตาม...

Read More

STA รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Smart Awards 2018

Thailand’s Smart Awards 2018   Thailand’s Smart Awards 2018   คุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด...

Read More

ค่าปรับ

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน ค่าปรับยื่นงบการเงินเกินกำหนดเวลาหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน จะมี 2 ส่วน คือ 1. ค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ...

Read More

การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำนักงานบัญชี นนทบุรี 1. วิธีการกรอกงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing 2....

Read More

ทำไมคุณควรเลือกเรา

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

” เรารู้ว่าคุณกำลังมองหา สำนักงานบัญชีที่สามารถช่วยเหลืองานด้านบัญชีและภาษี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำปรึกษาได้ STA สามารถช่วยเหลือท่านได้เพราะ เราเป็นสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ มีการทำงานเป็นมาตรฐาน วางใจได้ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> 

linewhite
e70db6eea6b4fbd53363aee6ac7d67dd-0

Read More »

เราช่วยคุณได้อย่างไร

ourstaffacc-1

” ด้วยประสบการณ์ที่สะสมตลอดระยะเวลาสิบสองปี จนทำให้เรามีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านจดทะเบียนธุรกิจ จัดทำบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี แน่นอนว่าคุณจะคลายความกังวลในการเสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดภาษีในอนาคต อย่าเสี่ยงที่ใช้สำนักงานรับทำบัญชีราคาถูก ย่อมมีผลเสียต่อกิจการของท่านในระยะยาว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> 

linewhite
fastregis-2

 

Read More »

อะไรที่เราทำให้คุณได้

ads-firstpage-5people

” คุณอาจรู้สึกว่าการมองหาใครสักคนที่มีความรู้ด้านทำบัญชีและภาษีอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกิน หากคุณยังมองหาใครไม่พบ ลองหันมาหาสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ เรามีบริการทั้งงานจดทะเบียนบริษัท รับจัดทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี และบริการจัดหาพนักงานบัญชีด่วน ถ้าหากท่านพึ่งเปิดกิจการ เราสามารถช่วยท่านได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> 

linewhite
บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
Email: service@account.co.th

Phone: 02 966-5589
Mobile: 093 956-1524
Fax:       02 001-7592
222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Read More »

“9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9

แก้ปัญหาด้วยปัญญา

“ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน”

คะแนน

“9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ความเพียร

“ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม”

คะแนน

“9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9

การทำงาน

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

คะแนน

“9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9

คนดี

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

คะแนน

“9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ความดี

“การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

คะแนน

“9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9

คุณธรรมของคน

“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป”

คะแนน

“9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9

คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้”

คะแนน

“9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9

อนาคตทำนายได้

“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน”

คะแนน

“9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9

พูดจริง ทำจริง

 

“ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”

คะแนน

 

สภาวิชาชีพบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรสำนักงานประกันสังคม