top of page

STA Insurance Broker Co., Ltd.
ประกันวินาศภัย

บริษัท เอสทีเอ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อจุดมุ่งหมายดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันวินาศภัย มุ่งสู่การทำธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราด้วยคุณภาพและบริการที่สมบูรณ์แบบตามปรัชญาของเรา

 

 • ตั้งอยู่ที่ 222/8 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 • เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125562035633

 • ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ใบอนุญาต : ว00004/2563

 • ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท

บริหารงานโดย คุณสราวุธ สุวรรณมณี ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์, กลยุทธ์ และนำพาบริษัท ให้ไปถึงเป้าหมายของธุรกิจที่กำหนด โดยยึดหลักในการทำงานภายใต้สโลแกน “ซื่อสัตย์ ปลอดภัย ไว้วางใจ STA”

พันธมิตรของเรา

บริการให้คำปรึกษาฟรี

การเซ็นสัญญา

เป้าหมายของธุรกิจ

- สร้างสินค้าและบริการที่หลากหลายตรง กับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ตอบสนองฉับไวสร้างความประทับใจใน บริการ

 

- สร้างการบริการให้ได้มาตรฐานที่ดี และ คุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า และคู่ค้าภายใต้  หลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทประกันภัยที่มอบความซื่อสัตย์และคุณภาพในการบริการประกันวินาศภัยให้กับลูกค้า โดยผ่านบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การจับมือทางธุรกิจ
รักครอบครัว

พันธกิจ

 • ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตสร้างความเชื่อถือ

 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 • ให้ความสำคัญต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก

 • สร้างช่องทางในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า

 • ไม่หยุดการพัฒนาการให้บริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของบริษัทอยู่เสมอ

บริการของเรา

เรามุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการประกันภัยที่ครอบคลุมและตอบทุกโจทย์ ทั้งประกันส่วนบุคคล และประกันภัยสำหรับธุรกิจ ในราคาที่เหมาะสม และด้วยเครือข่ายทางธุรกิจที่เรามี ทำให้เราเป็นบริษัทประกันภัยที่พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยง

 • ประกันภัยรถยนต์

 • ประกันอัคคีภัย

 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

 • ประกัยภัยเบ็ดเตล็ด

ครอบครัวที่ชายหาด
ไฟไหม้

ประกันภัยทรัพย์สิน

 • ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

 • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

 • ประกันอัคคีภัย

 • ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

 • ประกันภัยสินค้า

 • ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร

 • ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

 • ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

เรือขนส่ง
รถด้านหน้า

ประกันภัยรถยนต์

 • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันภัยวิศวกรรม

 • ประกันภัยการปฎิบัติงานตามสัญญา

 • ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

 • ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • ประกันภัยหม้อกำหนดไอน้ำและถังอัดความดัน

 • ประกันภัยเครื่องจักร

คนงานในโรงงานแก๊ส
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ประกันภัยสำหรับภัยพิเศษ

 • ประกันภัยความความรับผลิตภัณฑ์และการเรียกคืนสินค้า

 • ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ

 • ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

ประกันภัยอื่นๆ

 • ประกันภัยความซื่อสัตย์

 • ประกันภัยสำหรับเงิน

 • ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา

 • ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย

 • ประกันภัยก่อการร้าย

 • ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

 • ประกันภัยเงินชดเชยแรงงาน

 • ประกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์

หน้าจอสัมผัส
หน้าแรกตรวจสอบพยาบาลผู้ป่วย

ประกันภัยส่วนบุคคล

 • ประกันภัยรถยนต์

 • ประกันเดินทาง

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • ประกันสุขภาพ

 • ประกันชีวิตส่วนบุคคล

 • ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย

 • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

 • ประกันโรคมะเร็ง

 • ประกันโควิด-19

บริการให้คำปรึกษาฟรี

bottom of page