CONTACT US
ติดต่อเรา

Operating Hours

จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 17:30 น.

เสาร์ - อาทิตย์ : หยุดทำการ

Call Center : 02-966-5589

Email : crm@account.co.th

บริษัทในเครือของเรา

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 222/8-9 หมู่บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง

ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105547009180

 

บริษัท ออดิทเตอร์ ทีม จำกัด

ที่อยู่ : 222/9 หมู่บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง

ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553005433

บริษัท เอสทีเอ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ที่อยู่ : 222/8 หมู่บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง

ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125562035633

คุณกรรณิการ์ สุทธมาตย์ (ก้อย)

ฝ่ายแอดมินและลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อ : คุณกรรณิการ์ สุทธมาตย์ (ก้อย)

อีเมล : kannika.s@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 10

มือถือ : 093-956-1524

ณิชาภัทร อิ่มทอง

ฝ่ายบริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : นางสาวณิชาภัทร อิ่มทอง (ณิช่า)

อีเมล : nichapat.i@account.co.th 

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 33

มือถือ : 096-695-1639

คุณปิยะธิดา ศรีบุญเรือง (ป่าน)

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

ติดต่อ : คุณปิยะธิดา ศรีบุญเรือง (ป่าน)

อีเมล :  piyathida.s@account.co.th 

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 12

มือถือ : 

MOBILE
คุณชยานันท์ ดิ้นสกุล (ก๊อต)

ฝ่ายบริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณชยานันท์ ดิ้นสกุล (ก๊อต)

อีเมล : chayanan.d@account.co.th 

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 21

มือถือ : 096-695-1639

นลินี สินลาลับ

บริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณนลินี สินลาลับ (สตางค์)

อีเมล : nalinee.s@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 30

มือถือ : 096-695-1639

นันท์นภัส มหาวัตร

บริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณนันท์นภัส มหาวัตร (เมษา)

อีเมล : nannapat.m@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 32

มือถือ : 096-695-1639

นายราชบัญ ฤกษ์ธนะขจร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อ : คุณราชบัญ ฤกษ์ธนะขจร (ราช)

อีเมล : ratchaban@gmail.com

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 10

มือถือ : 081-345-0306

คุณกิตติยา เติมเจิม (แตงโม)

ฝ่ายบริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณกิตติยา เติมเจิม (แตงโม)

อีเมล : kittiya.t@account.co.th 

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 31

มือถือ : 096-695-1639

MOBILE
คุณอรัญญานี แก้วกุลนะ (รัญ)

บริการทำบัญชีและภาษีอากร

ติดต่อ : คุณอรัญญานี แก้วกุลนะ (รัญ)

อีเมล :  arunyanee.k@account.co.th 

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 25

มือถือ : 096-695-1639

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (จอม)

ฝ่ายบริหาร

ติดต่อ : คุณสราวุธ สุวรรณมณี (จอม)

อีเมล : sarawuth.s@account.co.th

โทรศัพท์ : 02-966-5589 ต่อ 20

มือถือ : 096-978-9654

Google Maps