STA Team

Image-empty-state.png

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (จอม)

กรรมการผู้จัดการ

“เราเรียนรู้ได้ทุกวัน ทั้งจากความผิดพลาด และความสำเร็จ และเติบโตขึ้นได้ทุกวัน จากการเรียนรู้เหล่านั้น”

Image-empty-state.png

คุณนลินี สินลาลับ (สตางค์)

พนักงานทำบัญชีและภาษีอากรอาวุโส

“ไม่มีลิฟต์ไปสู่ความสำเร็จหรอก สิ่งที่ต้องใช้คือบันใด”

Image-empty-state.png

คุณปิยะธิดา ศรีบุญเรือง (ป่าน)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และงานทะเบียน

“เมื่อเรามุ่งมั่นที่จะดีขึ้นกว่าที่เรามี ทุกสิ่งรอบตัวเราก็จะดีขึ้นเช่นกัน”

Image-empty-state.png

คุณกิตติยา เติมเจิม (แตงโม)

พนักงานทำบัญชีและภาษีอากร

“เรียนจากตำราไหน ก็ไม่เข้าใจเท่าเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเอง”

Image-empty-state.png

คุณกรรณิการ์ สุทธมาตย์ (ก้อย)

ฝ่ายแอดมินและลูกค้าสัมพันธ์

“จงเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด”

Image-empty-state.png

คุณชยานันท์ ดิ้นสกุล (ก๊อต)

พนักงานทำบัญชีและภาษีอากร

“Work So Hard That One Day Your Signature Will Be Called An Autograph.”

Image-empty-state.png

คุณณิชาภัทร อิ่มทอง (ณิช่า)

พนักงานทำบัญชีและภาษีอากร

“จงเป็นตัวของตัวเอง เพราะแบบอื่นคนอื่นเป็นแล้ว”

Image-empty-state.png

คุณนันท์นภัส มหาวัตร (เมษา)

พนักงานทำบัญชีและภาษีอากรอาวุโส

“หากเครียดเรื่องงานอย่าเพิ่งลาออก เพราะถ้าลาออกคุณจะเครียดเรื่องเงินด้วย”

Image-empty-state.png

คุณราชบัญ ฤกษ์ธนะขจร (ราช)

ฝ่ายไอที

“ทำวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้”

Image-empty-state.png

คุณอรัญญานี แก้วกุลนะ (รัญ)

พนักงานทำบัญชีและภาษีอากร

“ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด แต่ขอให้ทำให้ดีที่สุดในจุดที่เลือกยืน”