STA Team

Image-empty-state.png

คุณสราวุธ สุวรรณมณี (จอม)

กรรมการผู้จัดการ

“เราเรียนรู้ได้ทุกวัน ทั้งจากความผิดพลาด และความสำเร็จ และเติบโตขึ้นได้ทุกวัน จากการเรียนรู้เหล่านั้น”

Image-empty-state.png

คุณพนม เอิบอาบ (แบงค์)

พนักงานบัญชีอาวุโส

“ไม่มีคำว่าสายถ้าเราไม่มองนาฬิกา”

Image-empty-state.png

คุณนันท์นภัส มหาวัตร (เมษา)

พนักงานบัญชี

“หากเครียดเรื่องงานอย่าเพิ่งลาออก เพราะถ้าลาออกคุณจะเครียดเรื่องเงินด้วย”

Image-empty-state.png

คุณณัฐกานต์ ปุยอรุณ (จ๋า)

พนักงานบัญชี

“งานบางอย่างอาจจะยาก แต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้”

Image-empty-state.png

คุณเมทกานต์ จักรอินทร์ (เม)

พนักงานบัญชี

“ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน เจออุปสรรรคต้องฝ่าฟัน เจอความกดดันต้องอดทน”

Image-empty-state.png

คุณกิตติยา เติมเจิม (แตงโม)

ฝ่ายบริการทำบัญชีและภาษีอากร

“เรียนจากตำราไหน ก็ไม่เข้าใจเท่าเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเอง”

Image-empty-state.png

คุณปิยนันท์ เจริญผล (ใบตอง)

แอดมิน, พนักงานบัญชีการเงิน

“เราอาจรู้สึก “กลัว” เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง แต่ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง มันก็มักจะนำเราไปเจอสิ่งที่ “ดีกว่า” เสมอ”

Image-empty-state.png

คุณบุญธิดา รอดภัย (แน๊ต)

พนักงานบัญชี

“ใช้ชีวิตเหมือนมันจะสิ้นสุดลงวันพรุ่งนี้ แต่เรียนรู้ให้เหมือนชีวิตจะไม่มีวันจบลง”

Image-empty-state.png

คุณเบญญา อินทร์อ๋อง (แตง)

พนักงานบัญชีอาวุโส

“ถามตัวเอง ว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้ จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตหรือไม่”

Image-empty-state.png

คุณณิชาภัทร อิ่มทอง (ณิช่า)

พนักงานบัญชี

“จงเป็นตัวของตัวเอง เพราะแบบอื่นคนอื่นเป็นแล้ว”

Image-empty-state.png

คุณราชบัญ ฤกษ์ธนะขจร (ราช)

ไอที

“ทำวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้”

Image-empty-state.png

คุณชยานันท์ ดิ้นสกุล (ก๊อต)

ฝ่ายบริการทำบัญชีและภาษีอากร

“Work So Hard That One Day Your Signature Will Be Called An Autograph.”

Image-empty-state.png

คุณนลินี สินลาลับ (สตางค์)

พนักงานบัญชี

“ไม่มีลิฟต์ไปสู่ความสำเร็จหรอก สิ่งที่ต้องใช้คือบันใด”

Image-empty-state.png

คุณกรรณิการ์ สุทธมาตย์ (ก้อย)

แอดมิน, พนักงานบัญชีการเงิน

“จงเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด”

Image-empty-state.png

คุณณัฐรัตน์ ลีสี (แอม)

พนักงานบัญชี

“หากรู้สึกสับสนในสิ่งที่ทำอยู่ ย่อมเป็นสัญญาณที่ดีให้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”

Image-empty-state.png

คุณสุนิษา โกรดประโคน (แอน)

แอดมิน, พนักงานบัญชีการเงิน

“ เริ่มแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ 'สติ' ”

Image-empty-state.png

คุณอรัญญานี แก้วกุลนะ (รัญ)

ฝ่ายบริการทำบัญชีและภาษีอากร

“ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด แต่ขอให้ทำให้ดีที่สุดในจุดที่เลือกยืน”

Image-empty-state.png

คุณปิยะธิดา ศรีบุญเรือง (ป่าน)

ฝ่ายบริการทำบัญชีและภาษีอากร

“เมื่อเรามุ่งมั่นที่จะดีขึ้นกว่าที่เรามี ทุกสิ่งรอบตัวเราก็จะดีขึ้นเช่นกัน”