STA Team

Image-empty-state.png

คุณปิยนันท์ เจริญผล (ใบตอง)

แอดมิน, พนักงานบัญชีการเงิน

“เราอาจรู้สึก “กลัว” เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง แต่ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง มันก็มักจะนำเราไปเจอสิ่งที่ “ดีกว่า” เสมอ”

02-966-5589 ต่อ 12