ทำไมคุณควรเลือกเรา

สำนักงานบัญชีคุณภาพ สำนักงานบัญชีตัวแทน STA Accounting & Consulting

สำนักงานบัญชีครบวงจร (One Stop Service)

เรามุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานจดทะเบียนบริษัท จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม จัดหาพนักงานบัญชี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบภายใน ตรวจนับสินค้าและทรัพย์สิน ของกิจการ ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบเฉพาะกรณี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

สำนักงานบัญชีคุณภาพที่การันตีด้วยรางวัลจากสถาบันต่างๆ

เราได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเป็นสำนักงานบัญชีแรกที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่นกัน และยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น จากสภาหอการค้าไทย เราพร้อมเป็นแบบอย่างองค์กรดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

สำนักงานบัญชีตัวแทนของกรมสรรพากร

เราได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเสียภาษีของท่านได้

ข้อมูลสำนักงานบัญชีตัวแทน  

บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

เราได้คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี ภาษีอากร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาคอยบริการท่านเสมือนท่านมีผู้ช่วยอยู่ตลอดเวลา ด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและนอบน้อม จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการให้บริการของ STA จะมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และถูกต้องตามกฎหมาย

ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล

เรามีทีมผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือสูง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การรักษาความลับของลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของเรา

สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA เรามีระบบมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลด้งกล่าวแก่ผู้ใด

เลือกบริการที่ท่านต้องการ

woman1

จัดทำบัญชีและภาษี

woman2

จดทะเบียนธุรกิจ

woman3

จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี

man1

ตรวจสอบบัญชี

%d bloggers like this: