ท่านจะได้อะไรหลายๆ อย่างจากการทำบัญชีที่ถูกต้อง และมีบัญชีเล่มเดียว

Posted by on ก.พ. 18, 2019 in ประชาสัมพันธ์

Single account

การจัดทำบัญชีเล่มเดียว( Single account ) เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินใช้บัญชีและงบการเงินที่ใช้แสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นภาษี เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป ดังนั้นในปี 2562 ธุรกิจที่จะมายื่นขอสินเชื่อจากธนาคารจะต้องใช้ “บัญชีเล่มเดียว” ซึ่งธนาคารจะต้องดูงบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ผู้ประกอบการท่านใดที่มีแผนขยายธุรกิจ ต้องรีบเข้าระบบบัญชีเล่มเดียวแล้ว การทำบัญชีชุดเดียวจะช่วยให้ธุรกิจมีงบการเงินที่น่าเชื่อถือกับทุกหน่วยงาน เช่น กรมธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และธนาคาร และประโยชน์สำคัญเมื่อกิจการเข้าระบบบัญชีเล่มเดียวคือ การขอสินเชื่อจากธนาคารจะง่ายขึ้น และโอกาสเพิ่มวงเงินสินเชื่อมากขึ้น นอกจากนี้ ยังนำไปสู่โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการต่าง ๆ โดยตรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น โครงการดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น

ดังนั้นผู้ประกอบการทุกท่านควรทำความเข้าใจ ศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียด และจัดทำให้ถูกต้อง เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก การมีระบบบัญชีที่ดี ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุน กำหนดตัวเลขการขายสู้กับคู่แข่งได้ ทำให้รู้ข้อมูลการขาย ประเภทสินค้า ช่วงเวลาขายที่ดี ทำให้เราวางแผนในการเจาะตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายได้ ยิ่งเราจัดทำบัญชีได้เร็ว โอกาสที่จะได้รับประโยชน์ก็เร็วขึ้น ในทางตรงข้าม หากท่านไม่สนใจหรือไม่ปรับตัวตามแนวทางของรัฐ แต่ต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสในการขอสินเชื่อผ่านธนาคารก็อาจจะน้อยลง ต้นทุนอัตราดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้น ทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

การจัดทำบัญชีเดียวเป็นสิ่งที่กิจการต้องทำ อย่ากังวลว่าจะต้องจ่ายภาษีเยอะ เพราะรัฐมีแนวทางช่วยลดหย่อนภาษี สิ่งที่น่ากังวลกว่าของผู้ประกอบการคือ การทำบัญชีไม่ถูกต้อง แล้วต้องมาเสียเวลาแก้ไข แย่กว่านั้นคือเสียค่าปรับ บางทีเสียค่าปรับมากกว่าค่าภาษีอีก…

ที่มา :

คอลัมน์ Smart SMEs

โดย สยาม ประสิทธิศิริกุล

%d bloggers like this: