Line@ สำนักงานบัญชี STA

Posted by on ก.ค. 25, 2018 in ประชาสัมพันธ์

LineSTA

@staaccount

 

อีกช่องทางในการรับข่าวสารทางด้านบัญชี ภาษีและเรื่องดีจากSTA

ท่านสามารถติดตามด้วยการเพิ่มเพื่อน(Add Friend) เพื่อรับข้อมูลต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง

วีธีเพิ่มเพื่อน

  1. ค้นหาจาก Line ID : เข้าเมนูเพิ่มเพื่อน > เลือก “ค้นหาจากไอดี” > พิมพ์ @staaccount
  2. เพิ่มจาก QR Code : เข้าเมนูเพิ่มเพื่อน > เลือก “QR Code” > สแกน QR Code

 

 

เพิ่มเพื่อน

@staaccount

 

%d bloggers like this: