ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา STA Accounting and Consulting Co.,Ltd.

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือที่รู้จักในนาม STA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 มุ่งเน้น การให้บริการทางวิชาชีพแบบครบวงจร โดยทีมผู้บริหารที่มีความชำนาญงานทางด้านงานตรวจสอบบัญชี งานบัญชีและภาษีอากร ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากรและการบริหารธุรกิจมามากกว่า 20 ปี และได้ขยายธุรกิจในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริการได้ครบวงจร “One Stop Service” โดยให้บริการทางด้านจดทะเบียนธุรกิจ งานขึ้นทะเบียนประกันสังคม งานจัดหาเจ้าหน้าที่บัญชีและงานทางด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น เราได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า (Satisfaction) และด้วยปรัชญาของการทำงานที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีมาตรฐาน จึงทำให้เราได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ (Trust) จากลูกค้าจำนวนมาก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า (Achievement) ตลอดมา

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 +66 2 966 5589

 +66 2 001 7592

 +66 93 956 1524

 hr@account.co.th

 วันเวลาทำการ

 จันทร์:        8.30-17.30 น.

 อังคาร:        8.30-17.30 น.

 พุธ:            8.30-17.30 น.

 พฤหัส:        8.30-17.30 น.

 ศุกร์:           8.30-17.30 น.

 เสาร์:           ปิดทำการ

 อาทิตย์:        ปิดทำการ

      

ตำแหน่งรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

ลักษณะของงาน :

 • ดูแลระบบบัญชีของลูกค้า
 • ปิดงบประจำเดือน และประจำปี
 • ทำรายงาน และเอกสารต่างๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 • ติดต่อ ประสานงาน ตอบข้อสงสัย กับหน่วยงานต่างๆและลูกค้า
 • งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ดูแลทีมงานบัญชีที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและภาษีจากสำนักงานบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Winspeed ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 • มีความขยัน กระตือรือร้น ในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความขยัน กระตือรือร้น ในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

วิธีการสมัคร :

 • ส่งหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป, ใบแสดงผลการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน พร้อมตัวจริง
  หรือ e-Mail มาที่ hr@account.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

 • หากมีความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรม Excel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ที่จะใช้ การ Pivot , Vlookup เป็นต้น

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ :

 • ตามตกลง

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลักษณะของงาน :

 • ตรวจสอบเอกสารบัญชี ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย
 • บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป WINSpeed
 • ทำแบบยื่นภาษี (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปิดงบรายเดือน,ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • เพศ หญิง
 • อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถทำบัญชีได้ทั้งระบบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

วิธีการสมัคร :

 • ส่งหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป, ใบแสดงผลการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน พร้อมตัวจริง
  หรือ e-Mail มาที่ hr@account.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

 • หากมีความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรม Excel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ที่จะใช้ การ Pivot , Vlookup เป็นต้น

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ :

 • ตามโครงสร้างและประสบการณ์

นักศึกษาฝึกงาน ด้านงานบัญชีและภาษี

ลักษณะของงาน :

 • ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป WINSpeed
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานตามที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช. ปวส. หรือ ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 18 – 26 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel) และพิมพ์ดีดได้คล่อง
 • มีบุคลิกภาพ, อัธยาศัยดี, และมีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม

วิธีการสมัคร :

 • ส่งหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป, ใบแสดงผลการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน พร้อมตัวจริง
  หรือ e-Mail มาที่ hr@account.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

 • *หลังจากฝึกงาน และสำเร็จการศึกษา ทางบริษัทยินดีจัดทำใบรับรองการทำงาน และรับเป็นพนักงานประจำ*

ระดับเงินเดือนโดยประมาณ :

 • ตามโครงสร้างองค์กร
%d bloggers like this: