Download แบบพิมพ์

แบบพิมพ์ภาษีอากร

แบบพิมพ์ภาษีอากร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

e-services

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สมัครสมาชิกจดทะเบียน
จองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล
ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา
นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
ตรวจค้นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ
ผู้ทำบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจ (e-Accountant)
ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชี
ผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับสอบบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี

กรมสรรพากร
ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)
ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการ VAT
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
โปรแกรมคำนวณภาษีฯอสังหาริมทรัพย์
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบฯ
แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่างๆ
Download โปรแกรมบัญชี
ปฏิทินภาษีอากร
ข้อหารือภาษีอากร
ข้อมูลผู้สอบบัญชีภาษีอากร

เรามุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานจดทะเบียนบริษัท จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม จัดหาพนักงานบัญชี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบภายใน ตรวจนับสินค้าและทรัพย์สิน ของกิจการ ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบเฉพาะกรณี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 02 966-5589 , 02 001-7593

 02 001-7592

 093 956-1524

 service@account.co.th

 วันเวลาทำการ

 จันทร์:        8.30-17.30 น.

 อังคาร:        8.30-17.30 น.

 พุธ:            8.30-17.30 น.

 พฤหัส:        8.30-17.30 น.

 ศุกร์:           8.30-17.30 น.

 เสาร์:           ปิดทำการ

 อาทิตย์:        ปิดทำการ

      

%d bloggers like this: