ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน Asean Economics Community

เป็นการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ

โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เป็นชาติสมาชิก
ในการรวมกันก็เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจการต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติใน อาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 

สำนักงานบัญชีกับผลกระทบของการเปิดเสรีการค้า

สำนักงานบัญชีไทยจำเป็นที่จะต้องปรับตัว เนื่องจากต่างประเทศสามารถให้บริการในไทยได้และสามารถเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 70% ดังนั้นสำนักงานบัญชีจึงจำเป็นต้องหาบุคคลที่สามารถสื่อภาษาต่างประเทศได้ เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งถือว่าสำคัญมาก ณ ขณะนี้

เอสทีเอ กับ AEC

ด้วยเอสทีเอเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ เพราะเราให้ความสำคัญกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และวางแผนการเสียภาษีที่ประหยัด เพื่อสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ถูกสรรพากรเพ่งเล็ง นอกจากนี้แล้ว เรามีทีมงานที่สามารถติดต่อหรือประสานงานกับลูกค้าชาวต่างประเทศ เพื่ออำนวยสะดวกในการติดต่อกับราชการไทย

%d bloggers like this: