เกี่ยวกับเรา

สำนักงาน บัญชีคุณภาพ STA Accounting and Consulting Co.,Ltd.

 สำนักงาน บัญชีคุณภาพ STA

 วิสัยทัศน์

เราจะเป็นสำนักงานบัญชีชั้นนำของคนไทย ที่ให้บริการงานด้านวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร อย่างมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ ลูกค้าผู้รับบริการ ด้วยจริยธรรมที่มุ่งมั่น รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

 ประวัติเรา

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือที่รู้จักในนาม สำนักงานบัญชีคุณภาพ STA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจร โดยทีมผู้บริหารที่มีความชำนาญงานทางด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร มามากกว่า 20 ปี เราได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ( Satisfaction ) และด้วยปรัชญาของการทำงานที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีมาตรฐาน จึงทำให้เราได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ( Trust ) จากลูกค้าจำนวนมาก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ( Achievement ) ตลอดมา เพราะเราเชื่อเสมอว่า ความสำเร็จ ได้จากการทำสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง ( Do RIGHT Things , Do Things RIGHT )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 ผู้บริหาร

คุณสราวุธ สุวรรณมณี กรรมการผู้จัดการ ด้วยความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชีที่สั่งสมไว้อย่างมากมาย คุณสราวุธเริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งเล็กๆ ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนให้กับบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG และด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงทุ่มเทเวลาที่มีให้กับการทำงาน ขะมักเขม้น คร่ำเคร่ง เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง พัฒนางานอยู่เสมอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการทำงาน นับจากนั้น คุณสราวุธได้ใช้เวลายาวนานกว่า 10 ปีในการทำงานระดับผู้บริหาร ก่อนที่จะมาจัดตั้ง สำนักงาน บัญชีคุณภาพ STA ร่วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี เอาท์ซอสทำบัญชีให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบภายใน ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร ให้กับบริษัทเอกชนหลากหลายธุรกิจ เช่น ผลิตสินค้า ค้าปลีก ค้าส่ง นำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และอื่นๆ
คุณสราวุธจบการศึกษาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

 รางวัล

awardSTA

สำนักงาน บัญชีคุณภาพ STA ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยได้รับรางวัล และใบประกาศรับรองจากทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย

เราถือเป็นสำนักงานบัญชีแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานคุณภาพ STA ดำเนินการมาโดยตลอด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

 ที่อยู่บริษัท

222/8-9 บ้านกลางเมือง รัชดา-วงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 02 966-5589
 02 001-7592
 093 956-1524

 service@account.co.th

 วันเวลาทำการ

 จันทร์:        8.30-17.30 น.
 อังคาร:       8.30-17.30 น.
 พุธ:            8.30-17.30 น.
 พฤหัส:       8.30-17.30 น.
 ศุกร์:           8.30-17.30 น.
 เสาร์:           ปิดทำการ
 อาทิตย์:       ปิดทำการ


        

%d bloggers like this: